Tag Archives : Surf


Pancakeflat days!

Denna veckan började bra, vi hade vårt bästa surf hittills med supercleana huvudhöga vågor och jag kände hur allt äntligen började falla på plats, fick till en hel del bra svängar och kom bra överens med surfbrädan. Tills jag en stund senare lyckades med konststycket att skära upp smalbenet (och våtdräkten som är jag rätt tacksam att jag valde att ha på mig den dagen) på mina fenor och snällt fick traska hem till hotellet och plåstra om det stackars benet. KL i sin tur nöjde sig med att duck-dive’a alldeles för djupt och krossa nosen på sin favoritbräda. Riktiga stjärnskott. Sedan var det tydligen någon som hörde att jag hade grinat över att vågorna hade varit lite läskigt stora veckan tidigare så nu har vågorna istället varit så små att vi inte kunnat surfa på 5 dagar. Allt är tydligen inte bara guld och gröna skogar på när man är på semester…

Linda och Robert har landat på ön och ska stanna en vecka, i skrivandets stund har de dock bara 2 dagar kvar av sin semester men vi har hunnit med en hel del. En hel del mini-golf that is. Både Robert och KL har fått dille på mini-golf och ikväll blir det ytterligare en runda. Annars har det blivit mycket god mat, många skratt och vi hyrde longboards och lekte runt i de små vågorna som erbjöds och lyckades även lura upp Robert på brädan. Imorgon ska swellet ändra riktning så förhoppningsvis är dessa pannkaksplatta dagar över och vi kan få stillat den snabbt växande surf-abstinensen.

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

This week started of nicely with one of the best surf sessions this far, super clean head high waves and everything started to fall in to place for me, I made a couple of nice manouvers and got along well with my surfboard all in all. Until I managed to cut my shin (and wetsuit which I luckely wore that day) open on my fins and had to crawl back to the hotel and patch up my poor leg. KL in turn was content with duck diving too deep and crush the nose of his favorite board. A real couple of Einsteins. And someone obviously heard me complain over last weeks a bit big and scary waves so now the waves been so small we haven’t been able to surf the last 5 days. All is apparently not the moon while on vacation…

Linda and Robert have arrived on the island and are staying for a week, though in time of writing they have only 2 days left of their vacation, but we’ve been achieving a lot. A lot of mini-golf that is. Both Robert and KL has got craze in mini-golf and tonight there will be another round. Part from that we’ve had many delicious dinners, many good laughs and we rented a longboard for a day to play around in the shore dump and managed to trick Robert in to try surfing. Tomorrow the swell will change and hopefully these pancakeflat days are over and we can get our growing hunger for surf stilled.

 


Stormy sunday!

Idag gör vi inget annat än att ligga inne på hotellet och glo upp i takfläkten, förutom när vi fightades med lägenhetens kackerlacka lagom till frukost. Ute blixtrar, blåser och ösregnar det, alltså inget vidare kul surfväder. Mina ben är rödbrända och fulla av skavsår från allt surfande, musklerna värker och kroppen ber om en dags vila så det är väl egentligen lika bra. Senaste dagarna har vågorna varit lite större, en bit över huvudhöga och vi har surfat för allt vad tyget håller. Jag känner mig fortfarande lite ringrostig och popup’sen sitter inte riktigt där de ska men för KL går det desto bättre. Kan ju erkänna att jag blir rätt så feg när storleken på vågorna ökar vilket gör att jag inte gärna går utanför min bekvämlighetszon och därför missar många fina, lite större vågor. Som tur är har vi ju 2/3-delar kvar av semestern så det ska nog bli fason på den här kärringen också!

Några surfare var det ändå som vågade sig ut idag…

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

Today we’re spending the day at the hotel room, doing nothing but staring up at the ceiling fan, except from when we were fighting off the apartment cockroach. The rain is pouring down outside, the wind is howling and some occasional thundering, thus not the most fun weather for surfing. My legs are burnt from the sun and full of rashes from all the surfing, the muscles are sore and our bodies beg for some rest so we might as well take the day off. The last couple of days the waves have been bigger, a bit overhead and we’ve been surfing a lot. I still feel a bit rusty and my pop-up’s aren’t as fast as they could be, but KL on the other hand is doing much better. Have to admit that I become quite the coward when the size of the waves are increasing, I don’t like going outside my comfort zone that much and therefor miss out on many nice and a bit bigger waves. Fortunately, we have two thirds left of the vacation so there’s still some time for this old lady to crawl out of that comfort bubble!

Some surfers didn’t mind the bad weather…

 


La dolce vita!

Skippar alla dåliga ursäkter om att jag inte uppdaterat bloggen på trehundraevigheter och går rakt på sak istället! Sommaren har varit fylld av jobb och det enstaka surftillfället hemma i Halmstad men nu, eller rättare sagt i söndags landade jag och KL på Teneriffa igen. Femte gången för min del. Varför gå ifrån ett vinnande koncept och allt det där!? Inga jobbigt långa flygresor, behaglig temperatur, fantastisk mat, kristallklart vatten och surfet brukar alltid gå att lita på. Denna resan verkar inte vara något undantag, än så länge har vi fått värma upp i lite småvågor men i morgon kommer ett större swell att träffa ön och vi väntar likt nervösa småbarn på jultomten. Annars har det inte hänt så mycket spännande. Värt att nämna kan väl vara att KL har brutit sin “ring-tå” och även varit nära att elda upp hela lägenhetskomplexet med ett lite väl ivrigt brödrostande, vi har även behövt köpa nya, tunnare våtdräkter för det är så varmt och gött i vattnet, i-lands-problem minst sagt. Försöker även lära känna det nya objektivet till kameran, lite svårt att få till fokus (som ni ser på bilderna nedan) men den nöten ska nog också knäckas inom kort…

Klassisk nudelfrukost! © surfsyster.se

Klassisk nudelfrukost!
© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

Let’s just skip all the bad excuses why I haven’t updated the blog in ages so let’s just cut to the chase! This summer has been filled with a lot of work and the occasional surf session back home in Halmstad but now, or more accurately last sunday me and KL arrived in Tenerife, again. For the fifth time on my part. Why abandon a winning concept and all that?! No tedious long flights, comfortable temperature, fantastic food, crystal clear water and the surf never let’s you down. This trip seems to be no exception, so far we’ve been warming up in some smaller waves but tomorrow a bigger swell is going to hit the island, and we’re waiting like nervous toddlers for Santa Claus. Apart from that, not much is new. Worth mentioning might be that KL has broken his “ring toe”and almost burnt down the entire hotel complex with a little too eagerly bread toasting. We also had to buy new wetsuits because of the very warm and comfortable water temperature, a real luxury problem. We’re also trying to get the hang of the new camera lens, still struggling to get the focus right (as you can see in the pictures below) but we’ll get the hang of it in some time…

 


The midsummers storm that got away…

Midsommarstormen kom, och jag lyckades missa den med ynka 4 timmar! Det blåste finfint här på västkusten dagen innan midsommar men tyvärr jobbade jag hela dagen och fick nöja mig med att surfa efterskvalpet på kvällen. Lillebror som var i vattnet tidigare på dagen hade fått sig några riktigt fina vågor…och ett par tre stycken i huvudet. Senaste dagarna har vi bara åkt på bomtur efter bomtur, har ju inte varit särskilt lovande vindprognoser heller men hoppet är ju som bekant det sista som lämnar människan.

Övar på lite cross stepping

Övar på lite cross stepping

Är ruggigt sugen på att dra iväg på en resa som sagt och sprang på en bra guide till olika surfspots i Portugal som Momondo.se har satt ihop som ni kan se här. Man blir ju inte mindre sugen på att packa brädan och sticka till sydligare breddgrader när man lockas av groundswell, varmt vatten och uncrowded vågor… Det får bli en tur till Portugal i höst tror jag bestämt!

http://www.momondo.se/nyheter/10-platser-surfare-inte-far-missa-portugal/

The yearly midsummers storm came, and I managed to miss it with measly 4 hours! The wind picked up nicely here on the west coast the day before midsummers eve but unfortunately I had to work all day and had to settle with the leftovers later that evening. My brother who was surfing in the morning was more fortunate and got many nice rides… and a couple of waves on the head. The last few days we haven’t had any luck with the surf and have had too many wasted journeys. The wind forecast has not been particularly promising but as known hope is the last thing that leaves the human being.

 

As said before I’m gruesomely eager to go on a surf trip and I stumbled across a really nice guide to various surf spots in Portugal, that Momondo.com have put together which you read here. It makes you no less eager to pack the board and head towards more tropical places when enticed by groundswell, warm waters and uncrowded waves. I’ll definitely have to pay Portugal a visit later this autumn!

 


Summer surf and graduation

Så fort examen var avklarad kom surfet som ett brev på posten! Efter flera månaders torka har vi äntligen haft lite tur med vinden och vågorna, har fått surfa hela fyra gånger den senaste veckan! Då det mest har varit lite mindre vågor har jag kört brorsans 7’2 mini-mal vilket faktiskt har varit riktigt kul. Börjar fundera på om jag ska investera i en riktig longboard och börja lära mig lite hang-five/ten de dagar då det är helt meningslöst att försöka ta vågor med min lilla bräda.

Igår åkte vi söder ut och provade ett nytt surfspot som jag aldrig tidigare testat. Vågorna som rullade in var rätt stora, de största nära 3 meter, bröt väldigt nära stranden och på ett rätt grunt rev. Inte perfekta förhållande för en fegis som en annan, som inte surfat annat än midjehöga vågor på det välkända hemmaspotet den senaste tiden. Detta resulterade i att jag fegade ur på varenda en av de få vågor som jag faktiskt kom med och efter 2 timmar insåg jag mig besegrad, kravlade upp på stranden med svansen mellan benen och självförtroendet nere vid fotsulorna. Jag vet ju att jag kan surfa den här typen av vågor och har gjort det många gånger förut men så fort jag kommer för långt utanför min bekvämlighets-zon sätter (tydligen) överlevnadsinstinkten in, kroppen gör inte som jag vill och allt går skit! Behöver verkligen komma iväg på en resa nu och få surfa lite mer konsekvent för att våga satsa och kötta mer! Hoppas att midsommarstormen kommer i år igen så man åtminstone får chans till en liten revansch…

Tack för 3 fina år, nu är vi äntligen klara!

Tack för 3 fina år, nu är vi äntligen klara!

Cleant morgonsurf!

Cleant morgonsurf!

Lite grillning vid stranden sitter alltid fint

Lite grillning vid stranden sitter alltid fint

As soon as the graduation ceremony was over the waves came like a letter in the mail. After months of drought we finally had some luck with the winds and the waves, I’ve been surfing four times the last week! Since the waves have been quite small I’ve borrowed my brothers 7’2 mini-mal, which has actually been really fun. Maybe I should invest in a proper longboard and start to learn some hang five/ten the days when it’s completely pointless to try to catch waves with my smaller board.

Yesterday we went south and tried a new surf spot that I haven’t surfed before. The waves that rolled in were pretty big, the largest around 3 meters, broke close to shore and over a pretty shallow reef. Not the perfect conditions for a coward like myself that hasn’t surfed nothing but waist-high waves at our familiar local spot recently. This resulted in that I bailed on every wave I actually caught and after 2 hours I realized I was defeated, crawled up the beach, tail between my legs and with my self confidence at my ankles. I know I can surf these kind of waves and have done it many times before, but as soon as I get too far outside my comfort zone my survival instincts takes over (apparently), my body doesn’t do what I want and everything turns to shit! I really need to get away on a surf trip to get more consistent surf to be more confident and challenge myself more! Hoping for the midsummer storm this year to get some revenge at least…

 


April recap…April recap… 2

Mars och april har bara sprungit förbi! Jag har haft praktik, först inom hemsjukvården och nu på en kirurgavdelning. Hjärnan har gått på högvarv men lite surf som har lugnat ner min stressade kropp har det allt blivit, både små fina longboardvågor och en dag med stora stökiga vågor, många fula ord och kallsupar. Nästa helg ska vi åka till Bornholm för att hjälpa till att hamra och snickra på Bornholm Surf Farm och förhoppningsvis se vad ön har att erbjuda i surfväg. Håller på och kikar lite på höstens surfresa men kan inte riktigt bestämma oss vart det blir; Mexico, Sri Lanka, San Diego och Costa Rica ligger högt upp på önskelistan. Har ni några erfarenheter så dela gärna med er och gör vårt val lättare! :)

Bjuder på en liten kortfilm från ett fint och soligt surfsession vi hade för ett par veckor sedan då jag tog min brors mini-malibu på en tur, fortfarande ovant att surfa stor bräda men kul i små vågor är det. Glöm inte titta på den i HD-kvalité och skruva upp volymen så ni hör KL’s hånskratt…

http://youtu.be/Z1Z8MLXVcW0

Mars and April just passed by in a flash! I’ve spent a lot of time on my internship, first at a nursing home and now on a surgical ward. My brain has been overheated but there has also been a bit of surfing to relax my stressed out body, both small clean longboard waves and one day with big and messy waves, lot of cursing and gulps of saltwater. Next weekend we’re going to Bornholm for helping out with some hammering and carpentering at Bornholm Surf Farm and hopefully see what the island has to offer surf wise. We’re also planning this years autumns surf trip but can’t quite decide where we’ll go; Mexico, Sri Lanka, San Diego and Costa Rica is high on the wish list. If you have any experience of any of these destinations please share them and make our choice easier! :)

Here’s a short film from a nice and sunny surf session we had a few weeks ago when I took my brother’s mini- malibu for a ride, still not used to the bigger board but it’s really fun in small waves. Don’t forget to watch it in HD-quality and turn up the volume so you can hear KL ‘s derisive laughter when I nose dive…


Ibland är det nog sunt att bara ge upp…Sometimes it’s probably best to just surrender… 3

Kanske var det för att jag hade haft en himla inspirerande helg med en god vän men också att jag vid lördagens surfsession inte lyckades ta mer än en enda våg som gjorde att jag (äntligen) tog mitt förnuft till fånga. Jag har den senaste tiden haft en riktigt dålig relation med båda mina favoritsurfbrädor, ingenting har klaffat och jag har surfat sämre än på länge, det har inte funnits någon kärlek…alls! Måndag morgon sken solen och vårt hemma-bryt bjöd på midje- till axelhöga, cleana vågor, tanken på ännu ett surfsession som skulle lämna mig frustrerad och besviken var inte överdrivet lockande. Ibland måste man man nog bara gömma undan stoltheten och ge upp, vilket jag också gjorde och valde att låna min kära brors 7’2 mini-mal. En surfbräda som alltså är bra mycket större och väldigt annorlunda jämfört med de små, men tjocka brädor jag brukar använda hemma i Sverige (läs gärna inlägget om lämpliga nybörjarbrädor här). Om jag hade kul? Om jag plockade fler vågor än på länge? Oh ja! Mitt självförtroende sköt i höjden, jag frös ingenting under de 2 timmarna vi låg i vattnet och jag kände mig mer stoked än på länge när det var dags att bege sig hemåt. Ibland måste man nog bara se över vad man håller på med, bryta mönstret och prova något nytt. Det gäller nog allt i livet och inte bara val av surfbrädor…

Äntligen kom våren

Äntligen kom våren

Maybe it was because I had an awfully inspiring weekend with a good friend of mine and also that I didn’t take more than one wave at Saturday’s surf session that I (finally) came to my senses. Lately my relationship with my two favorite surfboards has been really bad, nothing has worked and my surfing has been worse than ever, no love in the air…at all! Monday morning the sun was shining and our home spot offered waist to shoulder high, clean waves, the thought of yet another surf session that would leave me frustrated and disappointed was not overly enticing. Sometimes you just have to hide away that pride and give up, which was exactly what I did when I chose to borrow my dear brother’s 7’2 mini-mal. A surfboard that is quite a bit larger and very different from the small, but fat surfboards I use to ride here at home in Sweden (you can read my post about suitable surfboards for beginners here). If I had any fun? If I got more waves than ever? Oh yes! My confidence soared, I didn’t freeze anything during the 2 hours we were in the water and I was more stoked than ever when it was time to go home. Sometimes you probably just have to take a look at what you’re doing, break the pattern and try something different and I think this comes to anything in live, not just the selection of surfboards…

Äntligen kom våren

Äntligen kom våren