Tag Archives : Inspiration


Kul utmaningar i vardagen!Fun challenges in everyday life

Vilken anstormning av läsare det blev sedan surfsveriges facebook-sida uppmärksammade mitt lilla “surfskole”-projekt. KUL! Välkomna alla nya läsare :)

De senaste dagarna har jag och min kära studiekompanjon förberett oss inför det sista momentet av vårt arbete med C-uppsatsen och igår var vi i Växjö för att försvara den. Allt gick bra så nu är jag ytterligare ett steg närmare examen! Blev också övertalad att följa med en kompis på ett styrke/konditions-pass hon skulle köra med sina oerhört vältränade lagkamrater i innebandy. Kan säga att jag var svagast, tröttast, sämst men nog också den som skrattade åt min egna bristfälliga prestation mest! Men jag gillar utmaningar och idag är träningsvärken och tröttheten i kroppen inte av denna värld…

Jag har alltid tyckt om att utmana mig själv framförallt då det gäller prövningar som gäller fysisk styrka, smidighet och balans. Har någon form av bucket-list med saker jag vill kunna göra innan jag lämnar det här jordelivet. Detta har resulterat i; förutom att jag har börjat surfa, åka snowboard och longboard att jag också någorlunda behärskar en mängd konstiga saker så som att göra en chin-up, kan hjula, stå på huvudet med benen bakom huvudet, göra en rätt så ful piruett på skridskor, stå i brygga med nästa raka ben osv osv. Att lära mig stå på händer, spela trummor, att springa en mil och att kunna gå ner i splitt/spagat är utmaningar som jag av någon anledning aldrig lyckas fullfölja…

Att sätta upp ett mål och sen ta sig ett par minuter om dagen/veckan för att klara av utmaningen tycker jag är oerhört givande för självförtroendet och ett tillfälle att få leka lite mer i vardagen. Känslan när man äntligen behärskar något som man velat lära sig är guld värd. Vad har ni för utmaningar i vardagen ni vill klara av? Bli bättre på att fickparkera? Baka en perfekt choklad-fondant? Ta 100 kg i bänkpress? Dela med er och inspirera oss andra! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter två ynka försök tyvärr…

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

What a irruption of readers the blog got after surfsverige’s facebook page noticed my little “surf school”-project. FUN! Welcome all new readers :)

The last couple of days me and my dear study companion have been preparing for the last steps of our bachelors thesis and yesterday we were in Växjö to present it. Everything went well so now I’m another step closer to graduation! I was also persuaded to accompany a friend on a strength / cardio workouts she held with her extremely well-trained teammates in floorball. Can say that I was the weakest, most tired, least fit but probably also the one who laughed at my own poor performance the most! But I like challenges and today my muscle soreness and fatigue is out of this world…

I have always liked to challenge myself especially when it comes to trials involving physical strength, agility and balance. Have some sort of bucket list of things I want to do before I leave this earth life. This has resulted in; except that I have started surfing, snowboarding and longboarding that I also fairly pull off a variety of strange things so as to make one chin-up, to cartwheel, do a headstand with the legs behind my head, make a rather ugly pirouette on ice-skates, the wheel pose with almost straight legs etc etc. Learn to handstand, play the drums, run 10 km and be able to go down into a split / splits are challenges that I for some reason never manages to complete …

Putting up a goal and then take a few minutes each day / week to deal with the challenge I think is extremely rewarding for the self-confidence and an opportunity to play a little more in the everyday life. The feeling when you finally pull off something you wanted to learn is worth gold. What are your challenges in everyday life you want to manage? Get better at parallel parking? Bake the perfect chocolate fondant? Manage to lift a 100 kg in bench press? Share your goals and challenges to inspire the rest of us! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Learning to snowboard, thanks to this guy in the picture, is one of the funniest challenges so far!

 

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

After two measly attempts I gave up learning to play drums…

 

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

A very good way to improve your body control

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

There are lots of fun stuff to learn with a pair of ice-skates and some kind of ice