Summer surf and graduation


Så fort examen var avklarad kom surfet som ett brev på posten! Efter flera månaders torka har vi äntligen haft lite tur med vinden och vågorna, har fått surfa hela fyra gånger den senaste veckan! Då det mest har varit lite mindre vågor har jag kört brorsans 7’2 mini-mal vilket faktiskt har varit riktigt kul. Börjar fundera på om jag ska investera i en riktig longboard och börja lära mig lite hang-five/ten de dagar då det är helt meningslöst att försöka ta vågor med min lilla bräda.

Igår åkte vi söder ut och provade ett nytt surfspot som jag aldrig tidigare testat. Vågorna som rullade in var rätt stora, de största nära 3 meter, bröt väldigt nära stranden och på ett rätt grunt rev. Inte perfekta förhållande för en fegis som en annan, som inte surfat annat än midjehöga vågor på det välkända hemmaspotet den senaste tiden. Detta resulterade i att jag fegade ur på varenda en av de få vågor som jag faktiskt kom med och efter 2 timmar insåg jag mig besegrad, kravlade upp på stranden med svansen mellan benen och självförtroendet nere vid fotsulorna. Jag vet ju att jag kan surfa den här typen av vågor och har gjort det många gånger förut men så fort jag kommer för långt utanför min bekvämlighets-zon sätter (tydligen) överlevnadsinstinkten in, kroppen gör inte som jag vill och allt går skit! Behöver verkligen komma iväg på en resa nu och få surfa lite mer konsekvent för att våga satsa och kötta mer! Hoppas att midsommarstormen kommer i år igen så man åtminstone får chans till en liten revansch…

Tack för 3 fina år, nu är vi äntligen klara!

Tack för 3 fina år, nu är vi äntligen klara!

Cleant morgonsurf!

Cleant morgonsurf!

Lite grillning vid stranden sitter alltid fint

Lite grillning vid stranden sitter alltid fint

As soon as the graduation ceremony was over the waves came like a letter in the mail. After months of drought we finally had some luck with the winds and the waves, I’ve been surfing four times the last week! Since the waves have been quite small I’ve borrowed my brothers 7’2 mini-mal, which has actually been really fun. Maybe I should invest in a proper longboard and start to learn some hang five/ten the days when it’s completely pointless to try to catch waves with my smaller board.

Yesterday we went south and tried a new surf spot that I haven’t surfed before. The waves that rolled in were pretty big, the largest around 3 meters, broke close to shore and over a pretty shallow reef. Not the perfect conditions for a coward like myself that hasn’t surfed nothing but waist-high waves at our familiar local spot recently. This resulted in that I bailed on every wave I actually caught and after 2 hours I realized I was defeated, crawled up the beach, tail between my legs and with my self confidence at my ankles. I know I can surf these kind of waves and have done it many times before, but as soon as I get too far outside my comfort zone my survival instincts takes over (apparently), my body doesn’t do what I want and everything turns to shit! I really need to get away on a surf trip to get more consistent surf to be more confident and challenge myself more! Hoping for the midsummer storm this year to get some revenge at least…

 

Leave a Reply