En kärleksförklaringDeclaration of love


Att hitta rätt i djungeln av surfbrädor kan vara svårt men det är också ett väldigt kul projekt. Genom åren har jag hunnit prova ett par olika brädor men det är en som jag alltid surfar lite bättre på och som det känns extra tillfredsställande att få plocka fram ur garderoben. Det är en Bourton Bottomfeeder 5’11som jag köpte sist jag var på Bali, kan ju passa på att tipsa om Naruki Surfshop (Popies II / JL Benesari, Kuta) som jag tycker är den bästa surfshoppen på Bali. De har stort utbud, trevlig personal, bra priser och de är grymma på att fixa eventuella dingar. Redan första surf-sessionet med den här surfbrädan märkte jag att det var kärlek! Den är lätt att paddla med även om den är ganska mycket smalare och tunnare än mina tidigare brädor, den är lätt att “duck-dive’a”. Jag älskar att den är så lätt att ta fart med och hur enkelt det är att ta skarpa svängar. Det är denna brädan som gör att jag vågar paddla på vågor som är “over-head” och rätt branta. Vågor som jag annars brukar vara vara för feg för att ta och riskera att dyka med huvudet rakt före.

Anledningen till att jag kommer så bra överens med denna surfbräda tror jag är tack vare att jag fick väldigt bra hjälp att välja ut den. Den är anpassad efter min skicklighetsnivå, inte för svår men tillräckligt utmanande för att hjälpa mig att utvecklas ordentligt. Den passar mig och mina behov helt enkelt. Tyvärr är det sällan jag får användning för den här i Sverige då vågorna ofta är lite för klena och jag föredrar att ha en bräda med lite mer flyt i. Men när jag är utomlands är denna det självklara valet och helt klart den roligaste brädan jag testat!

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Matchar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

Älskar att det går att ha kul i småsmå vågor med den här brädan!

To navigate in the jungle of surfboards can be quite a challenge but it’s also a very fun project . Through the years I had time to try a few different boards but there’s one that I always surf a little better and that it’s particularly satisfying to take out of the closet. It’s a Bourton Bottomfeeder 5’11 that I bought last time I was in Bali, may take the opportunity to recommend Naruki Surf Shop ( Popies II / JL Benesari , Kuta ) which I think is the best surf shop in Bali. They have a large selection of surfboards, friendly staff, reasonable prices and they do a fantastic job fixing dings. After the first surf- session with this surfboard I was in love! It is easy to paddle, even if it’s narrower and thinner than my previous boards, it ‘s easy to duck-dive. I love how easy it is to generate speed and to make sharp turns. Thanks to this board I dare to paddle into waves that are a bit overhead and quite steep. Waves that I otherwise tend to be too much of a coward to take and risk nosediving.

The reason I’m going so well with this surfboard I think is because I got very good help to select it. It is tailored to my skill level, not too difficult but provides challenging enough for helping me to develop properly. It simply fits me and my needs. Unfortunately, I seldom get to use it in Sweden where the waves are often a bit too week and I prefer to have a board with a little more volume. But when I am abroad , this is the obvious choice and certainly the funniest board I’ve ever tested !

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

It’s important to match the backpad with bikini and earrings! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

I love that this board works so well even in tiny-tiny waves!

Leave a Reply