Category Archives : Misc


En kärleksförklaringDeclaration of love

Att hitta rätt i djungeln av surfbrädor kan vara svårt men det är också ett väldigt kul projekt. Genom åren har jag hunnit prova ett par olika brädor men det är en som jag alltid surfar lite bättre på och som det känns extra tillfredsställande att få plocka fram ur garderoben. Det är en Bourton Bottomfeeder 5’11som jag köpte sist jag var på Bali, kan ju passa på att tipsa om Naruki Surfshop (Popies II / JL Benesari, Kuta) som jag tycker är den bästa surfshoppen på Bali. De har stort utbud, trevlig personal, bra priser och de är grymma på att fixa eventuella dingar. Redan första surf-sessionet med den här surfbrädan märkte jag att det var kärlek! Den är lätt att paddla med även om den är ganska mycket smalare och tunnare än mina tidigare brädor, den är lätt att “duck-dive’a”. Jag älskar att den är så lätt att ta fart med och hur enkelt det är att ta skarpa svängar. Det är denna brädan som gör att jag vågar paddla på vågor som är “over-head” och rätt branta. Vågor som jag annars brukar vara vara för feg för att ta och riskera att dyka med huvudet rakt före.

Anledningen till att jag kommer så bra överens med denna surfbräda tror jag är tack vare att jag fick väldigt bra hjälp att välja ut den. Den är anpassad efter min skicklighetsnivå, inte för svår men tillräckligt utmanande för att hjälpa mig att utvecklas ordentligt. Den passar mig och mina behov helt enkelt. Tyvärr är det sällan jag får användning för den här i Sverige då vågorna ofta är lite för klena och jag föredrar att ha en bräda med lite mer flyt i. Men när jag är utomlands är denna det självklara valet och helt klart den roligaste brädan jag testat!

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Matchar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

Älskar att det går att ha kul i småsmå vågor med den här brädan!

To navigate in the jungle of surfboards can be quite a challenge but it’s also a very fun project . Through the years I had time to try a few different boards but there’s one that I always surf a little better and that it’s particularly satisfying to take out of the closet. It’s a Bourton Bottomfeeder 5’11 that I bought last time I was in Bali, may take the opportunity to recommend Naruki Surf Shop ( Popies II / JL Benesari , Kuta ) which I think is the best surf shop in Bali. They have a large selection of surfboards, friendly staff, reasonable prices and they do a fantastic job fixing dings. After the first surf- session with this surfboard I was in love! It is easy to paddle, even if it’s narrower and thinner than my previous boards, it ‘s easy to duck-dive. I love how easy it is to generate speed and to make sharp turns. Thanks to this board I dare to paddle into waves that are a bit overhead and quite steep. Waves that I otherwise tend to be too much of a coward to take and risk nosediving.

The reason I’m going so well with this surfboard I think is because I got very good help to select it. It is tailored to my skill level, not too difficult but provides challenging enough for helping me to develop properly. It simply fits me and my needs. Unfortunately, I seldom get to use it in Sweden where the waves are often a bit too week and I prefer to have a board with a little more volume. But when I am abroad , this is the obvious choice and certainly the funniest board I’ve ever tested !

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

It’s important to match the backpad with bikini and earrings! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

I love that this board works so well even in tiny-tiny waves!


Kul utmaningar i vardagen!Fun challenges in everyday life

Vilken anstormning av läsare det blev sedan surfsveriges facebook-sida uppmärksammade mitt lilla “surfskole”-projekt. KUL! Välkomna alla nya läsare :)

De senaste dagarna har jag och min kära studiekompanjon förberett oss inför det sista momentet av vårt arbete med C-uppsatsen och igår var vi i Växjö för att försvara den. Allt gick bra så nu är jag ytterligare ett steg närmare examen! Blev också övertalad att följa med en kompis på ett styrke/konditions-pass hon skulle köra med sina oerhört vältränade lagkamrater i innebandy. Kan säga att jag var svagast, tröttast, sämst men nog också den som skrattade åt min egna bristfälliga prestation mest! Men jag gillar utmaningar och idag är träningsvärken och tröttheten i kroppen inte av denna värld…

Jag har alltid tyckt om att utmana mig själv framförallt då det gäller prövningar som gäller fysisk styrka, smidighet och balans. Har någon form av bucket-list med saker jag vill kunna göra innan jag lämnar det här jordelivet. Detta har resulterat i; förutom att jag har börjat surfa, åka snowboard och longboard att jag också någorlunda behärskar en mängd konstiga saker så som att göra en chin-up, kan hjula, stå på huvudet med benen bakom huvudet, göra en rätt så ful piruett på skridskor, stå i brygga med nästa raka ben osv osv. Att lära mig stå på händer, spela trummor, att springa en mil och att kunna gå ner i splitt/spagat är utmaningar som jag av någon anledning aldrig lyckas fullfölja…

Att sätta upp ett mål och sen ta sig ett par minuter om dagen/veckan för att klara av utmaningen tycker jag är oerhört givande för självförtroendet och ett tillfälle att få leka lite mer i vardagen. Känslan när man äntligen behärskar något som man velat lära sig är guld värd. Vad har ni för utmaningar i vardagen ni vill klara av? Bli bättre på att fickparkera? Baka en perfekt choklad-fondant? Ta 100 kg i bänkpress? Dela med er och inspirera oss andra! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter två ynka försök tyvärr…

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

What a irruption of readers the blog got after surfsverige’s facebook page noticed my little “surf school”-project. FUN! Welcome all new readers :)

The last couple of days me and my dear study companion have been preparing for the last steps of our bachelors thesis and yesterday we were in Växjö to present it. Everything went well so now I’m another step closer to graduation! I was also persuaded to accompany a friend on a strength / cardio workouts she held with her extremely well-trained teammates in floorball. Can say that I was the weakest, most tired, least fit but probably also the one who laughed at my own poor performance the most! But I like challenges and today my muscle soreness and fatigue is out of this world…

I have always liked to challenge myself especially when it comes to trials involving physical strength, agility and balance. Have some sort of bucket list of things I want to do before I leave this earth life. This has resulted in; except that I have started surfing, snowboarding and longboarding that I also fairly pull off a variety of strange things so as to make one chin-up, to cartwheel, do a headstand with the legs behind my head, make a rather ugly pirouette on ice-skates, the wheel pose with almost straight legs etc etc. Learn to handstand, play the drums, run 10 km and be able to go down into a split / splits are challenges that I for some reason never manages to complete …

Putting up a goal and then take a few minutes each day / week to deal with the challenge I think is extremely rewarding for the self-confidence and an opportunity to play a little more in the everyday life. The feeling when you finally pull off something you wanted to learn is worth gold. What are your challenges in everyday life you want to manage? Get better at parallel parking? Bake the perfect chocolate fondant? Manage to lift a 100 kg in bench press? Share your goals and challenges to inspire the rest of us! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Learning to snowboard, thanks to this guy in the picture, is one of the funniest challenges so far!

 

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

After two measly attempts I gave up learning to play drums…

 

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

A very good way to improve your body control

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

There are lots of fun stuff to learn with a pair of ice-skates and some kind of ice


Vad jag egentligen gör…What I really do…

Har sprungit på den här bilden ett par gånger på nätet och den är rätt talande ändå…

Idag var ytterligare en dag av “what I really do”. Det blåste ordentligt under natten och vi hoppades på att det skulle finnas lite fina vågor lagom till soluppgången. Även om vi var nere vid vårt lokala surf spot precis när det började ljusna så hade vinden redan mojnat allt för mycket för att det skulle finnas några vågor kvar. En tapper stackare låg i vattnet och fick väl en och annan ankelhög våg men jag, lillebror och KL beslutade oss för att det inte var värt mödan att hoppa i det ca 4-gradiga vattnet så vi åkte hem och drack kaffe istället. Nu är surfbegäret om möjligt ännu starkare än innan, två dagars bomtur på kort tid har gjort att jag snart betalar dyrt för att få lite saltvatten i facet och vågor under surfbrädan. Kanske kanske kanske kan det bli lite surf i helgen men man vågar väl inte hoppas på för mycket antar jag. Ja så här ser livet ut för oss surfare som inte blev födda på Hawaii eller liknande ställen som är välsignade med mer frekvent surf…

What we really do...

What we really do…

I have been seeing this picture a couple of times on the net, and I think it sums it up pretty well…

Today was another day of “what I really do”. It was quite windy during the night and we were hoping that there would be some nice waves just before sunrise. Even though we were down at our local surf spot at first light the wind had already died down too much for it to be any waves left. One brave lad was in the water and got the occasional ankle-high wave but me, my little brother and KL decided it was not worth the effort to get in the 4-degree cold water so we went home and drank coffee instead. Now the urge for some surf, if possible, is even stronger than before, two days of wasted journeys in a short period has soon made me pay dearly to get some salt water in my face and waves under my surfboard. Maybe maybe maybe we can get some surfable waves over the weekend but I daren’t hope for too much. Yes this is how the life for us surfers who weren’t born in Hawaii or similar places that are blessed with more frequent surf looks like…

What we really do...

What we really do…


Surfig sammanfattning av 2013

God fortsättning på er! En liten sammanfattning av året som gått är väl på sin plats.

2013 var året då jag på riktigt lärde mig tycka om att surfa i Sverige. Jag började förstå de svenska vindvågorna och se charmen i att bege sig ut på havet i regn och rusk. Jag köpte ordentlig utrustning inför vintern och fick surfat två riktiga höst-stormar. Flyttade från Växjö tillbaka till västkusten, till stor del för att få närmare till surfet och hade äntligen en vardag där surfen var en stor del.

Surf i November, Halmstad

Surf i November, Halmstad

 

Sammanlagt var jag på Teneriffa tre gånger, även om ena gången rent tekniskt bara var en dag då vi åkte hem nyårsdagen förra året. Var i Frankrike och norra Spanien för första gången, mer om den resan kan ni läsa här.

Teneriffa

Teneriffa

 

Började lite försiktigt prova på att hoppa med snowboarden, kände mig som en feg och klumpig kärring men fick verkligen blodad tand. Spenderade många helger på Vallåsens skidanläggning. Påbörjade också sista året av min sjuksköterskeutbildning, ska bli extremt skönt att vara färdig till sommaren och få börja jobba igen!

Surfa på snö är rätt fint det också!

Surfa på snö är rätt fint det också!

 

2014 är året då jag och KL går in på andra året som förlovade och femte året som ett par (tiden flyger…), jag tänker ta mig an att faktiskt hoppa på hopp med snowboarden och inte bara i platt backe, jag ställer upp i minst en surftävling, sätter en snap och en floater, kanske inte lika snygga som de här nedan men ändå… Låt det nya året börja!

Snap (av grymma Maud Le Car)

 

 

 

En av världens bästa surfare Stephanie Gilmore sätter en floater


En liten julsaga 1

Det var en gång en liten julklapp som försvann. Denna lilla julklapp skulle egentligen bli utdelad på självaste julafton men hade av en händelse råkat bli borttappad i julstressen. Han som skulle ge bort julklappen var mycket olycklig över att klappen var borta och hade ingen aning om vart den kunde ha tagit vägen. En tidig morgon strax efter jul fick han dock oväntad hjälp av husets ena katt. Katten försökte febrilt ta sig under sängen, vilket han sällan brukar sysselsätta sig med, detta väckte hussens nyfikenhet. Vad var det egentligen katten så gärna ville ha tag på under sängen?! Husse böjde sig ner och kikade efter vad som fångat kattens uppmärksamhet. Döm om hans förvåning när han såg att det  var den borttappade julklappen som låg där i godan ro! Klappen delades ut lagom till jul-skinke-frukosten och hon som skulle fått den redan på julafton blev mycket glad över innehållet; ett par öronproppar att använda under kalla surfdagar för att skydda de små öronen!

 

Årets tomte

Årets tomte

Nu ska de små öronen bli skyddade!

Nu ska de små öronen bli skyddade!