Category Archives : Misc


Varför hålla på och blogga?!Why do I blog?!

Jag har befunnit mig i någon form av post-c-uppsats-koma och inspirationen har varit nere på noll, tyvärr har ju också bloggen fått lida för detta. Livet kom helt enkelt emellan. Eller mer korrekt; jag hamnade emellan soffan och filten, den energi jag har haft till övers har gått till att ställa om alarmet på mobilen… När det inte är några exotiska resor eller andra kul aktiviteter som stått på dagordningen den senaste tiden har det helt enkelt varit dåligt med motivation för att blogga. Men nu får det vara slut på det! Har ett par kul projekt på gång som jag hoppas blir av nu under våren så ni kan få lite rolig läsning och förhoppningsvis mängder av inspiration, inte bara från mig utan från andra inspirerande människor. Tanken med den här bloggen är ju framförallt att inspirera. Att få fler, framförallt tjejer, att våga prova på surfing men också att ge en spark i baken och att få fler att leva efter “man kan bara man vill!”. Utmaningar är det som driver mig och jag tror att fler hade mått bra av att gå utanför sin bekvämlighetszon och testa på nya och kanske lite skrämmande saker. Kanske testa att surfa på vintern eller boka den där resan till ett främmande land även om ingen kompis kan hänga på. Tja det var dagens visdomsord det. Är det något särskilt ni vill att jag ska skriva mer om; kost, träning, yoga or whatnot så släng iväg ett mail till info@surfsyster.se eller skriv en kommentar! :)

Sumbawa, Indonesien.

Sumbawa, Indonesien.

Vintersurf…utan snö.

Vintersurf…utan snö.

The sky's the limit!

The sky’s the limit!

I’ve been living in some sort of post-bachelors-essay-coma the last couple of weeks and my inspiration has been down to zero, unfortunately the blog had to suffer for it as well. Life simply got in between. Or more accurately, I ended up between the couch and my blanket, the energy I had to spare has been used to reset the alarm on my phone… When there hasn’t any exotic trips or other fun activities on the agenda in recent times, it has simply been hard to find the motivation for blogging. But there’s an end to that now! I have a couple of fun projects in work that I hope will be of this spring so I can offer you some fun reading, and hopefully plenty of inspiration, not only from me but from other inspiring people as well. The main focus of this blog is to inspire. To get more, especially females, to dare to try surfing but also to give a kick in the butt to get more people to live by “you can do it if you have the will!”. Challenges are what drives and motivates me and I think many would benefit from moving out of their comfort zone and experience new and maybe some scary things once in a while. Like try surfing in the winter or book that trip to a foreign country even if none of your friends could join. Well that was today’s words of wisdom. Is there anything in particular you want me to write more about like food and nutrition, yoga or whatnot just send me an email to info@surfsyster.se or write a comment below! :)

Sumbawa, Indonesien.

Sumbawa, Indonesia.

Vintersurf…utan snö.

Winter surf…without the snow.


Mad Monday!Mad Monday!

Jag. Blir. Så. Trött! Vaknar upp måndag morgon och allt, möts av nyheten att västra Australiens catch-and-kill-policy nu har skördat sitt första offer, en tre meter lång tigerhaj. Australien har de senaste tre åren haft sex stycken hajattacker med dödlig utgång. Detta har lett till den här vansinniga policyn där regeringen har beslutat att helt enkelt fånga in alla hajar över tre meter, inklusive den utrotningshotade vithajen, som befinner sig “för nära” badstränder och skjuta dem med gevär(?)!

Jag är själv rätt så rädd för hajar, eller har respekt för kanske man borde kalla det. Skulle nog aldrig få för mig att åka på en surfresa till exempelvis sydafrikas mest hajtäta områden. MEN att börja ha ihjäl massa hajar, vilka i många fall håller på att bli utrotade som det är, tycker jag är helt och hållet galenskap! Ja det är väldigt tragiskt att människor har dött på grund av hajattacker men det här agerandet är helt ologiskt. Om vi börjar fundera lite på hur många människor som är anledning till att andra människor dör varje år… ni ser vart jag är på väg?!

Vad tycker ni? Är detta agerande försvarbart? Ni som vill skriva på en protestlista gör det här.

Dumheter!!

I. Get. So. Tired! I wake up, monday morning and all, to receive the news that Western Australias catch-and-kill-policy now has claimed its first victim, a three meter long tiger shark. The last three years Australia has had six fatal shark attacks. This has led to this insane policy where the government has decided to simply capture all sharks over three meters, including the endangered great white shark, which are “too close” to beaches and shoot them with a rifle(?)!

I myself am quite afraid of sharks, or have respect for is perhaps a better word. I wouldn’t go for a surf trip to for example South Africas most shark-dense areas. BUT to start killing plenty of sharks, whom are becoming endangered as it is, I think is total madness! Yes it’s very sad that people have died because of shark attacks but this action is completely illogical. If we begin to think about how many people that gets killed every year by other human beings…hmm…you see where I’m going with this?!

What do you think? Is this catch-and-kill policy against sharks viable? Those of you who want to sign a petition can do that here.

Pure stupidity!!

here.


Surfsyster gästspelar!Surfsyster makes a guest appearance!

Idag kan ni läsa ett inlägg jag har skrivit på Surfraggette’s blogg! Riktigt kul att få möjligheter att sprida vetskapen om svensk surfing utanför vårt lands gränser. Ni kan läsa inlägget (på min halvdana engelska) här!  

Today you can read a blog post about swedish surfing that I wrote for Surfraggette’s blog! I’m really stoked to have the opportunity to spread the word about swedish surfing. You can read the post here!


Vår lilla lilla värld…Our small small world… 1

För ett par dagar sedan snubblade jag över en mysig lite surfblogg som jag fastnade för. Igår skrev Marta, som driver bloggen,ett kul inlägg om italienska surfare. Läs inlägget här. Senare på kvällen så visade jag hennes blogg för KL, som direkt när han såg en av bilderna hajade till. En av killarna på bilderna var en av de Italienare vi träffade förra sommaren när vi campade i Zarautz i norra Spanien. Det visar sig då att Marta är god vän med honom och att de brukar surfa ihop. Hur höga är oddsen att jag hittar en blogg, i Internets stora universum, där hon som driver den känner en kille vi träffade under vår resa till Baskien?! Surfscenen i Europa kanske inte är så stor som man trodde! ;) Tycker hur som helst att ni ska ta en kik på hennes blogg, Surfragette, ni hittar den även under “länkar”.

KL i campet i Zarutz

KL i campet i Zarutz

Stranden i Zarautz

Stranden i Zarautz

Björn och KL strosar längs gränderna

Björn och KL strosar längs gränderna

A few days ago I stumbled across a nice little surf blog that I fell for. Yesterday Marta, who runs the blog wrote a fun post about Italian surfers, read it here. I showed it to KL, and as soon as he saw the pictures he realized that one of the guys in the pictures was the same Italian we met last summer when we were camping in Zarautz in northern Spain. It turns out that Marta is good friends with him and that they use to surf together. What are the odds that I find a blog in the vast universe of the Internet, where the author knows a guy we met during our trip to the Basque Country?! The surf scene in Europe perhaps isn’t as big as one would think! ;) I recommend you check out her blog, Surfragette, you can also find it under “links “.

KL in our camp in Zarutz

KL in our camp in Zarutz

The beach in Zarautz

The beach in Zarautz

Björn and KL strolling the streets of Zarautz

Björn and KL strolling the streets of Zarautz


Jag rekommenderar ingen att börja surfa!I don’t recommend anyone to start surfing!

Ytterligare en vecka har passerat utan något surf i sikte. Östkusten har ju som sagt haft mer tur med vindarna men då jag för tillfället inte har en krona över, bland annat på grund av ett litet spontanköp, att lägga på bensin för att ta mig dit får jag snällt sitta hemma och vänta på att vinden vänder. Det är något sjukt med den här sporten, värre än den värsta drog, har man väl fastnat så påverkar det hela ens liv och utan surf fungerar jag inte! Får jag inte surfa på några veckor går humöret rakt i botten, ingenting annat är ens nästan lika roligt och det enda jag vill är att S-U-R-F-A! Det borde finnas varningstrianglar på surfbrädor och skyltar uppsatt vid alla surfbara-stränder; “Varning, surfing kan leda till ett beroende du inte kan ta dig ur och som kommer påverka hela ditt liv!”.

Möjligt att jag är lite väl dramatisk nu, men precis så här känns det. I alla fall för mig. Sjukt hur en passion för något kan påverka en så mycket. Vet inte hur många dagar i rad jag har suttit och kikat på mina gamla surfbilder, analyserat vad jag kunnat förbättra och suget blir om möjligt ännu större att hoppa i vattnet och göra om och göra rätt. Än värre blir det av att kolla på diverse surfklipp som det här. Hoppas att det blir ett par surfdagar till innan isen lägger sig på havet, annars hoppar jag nog av min utbildning, säljer min dator och köper en resa till Bali…

GE MIG!!

GE MIG!!

Tänk att få stå och kika efter vart de bästa vågorna bryter...

Tänk att få stå och kika efter vart de bästa vågorna bryter…

Upphoppet satt där det skulle...

Upphoppet satt där det skulle…

…men sen grävde jag ner hela railen! Fail!

…men sen grävde jag ner hela railen! Fail!

Another week has passed without surf in sight. The East Coast have had a bit more luck with the winds and since I don’t have any extra money, partly due to a little impulse, to spend on gasoline to get me to the other side of the country, I will just have to sit nicely at home and wait for the winds to turns. There is something addictive to this sport, worse than any drug, once you’re hooked it affects your whole life and without surf I don’t function properly! If I don’t get to surf for a couple of weeks my mood goes down the drain, nothing else is fun and the only thing I want to do is to S-U-R-F! There should be warning triangles on surfboards and signs posted at all surf beaches; “Warning , surfing can lead to an addiction which you can not get out of and it will affect your whole life !”.

Possible I’m a bit too dramatic, but this is how it is. At least for me. Strange how a passion for something can affect you so much. I don’t know how many days in a row I’ve been looking at my old surf pictures, analyzing what I could improve and the craving becomes, if possible, even greater to jump in the water and try to improve my surfing more. It gets even worse by watching various surf videos like this. I really hope there will be a couple of surf days before the ice forms on the sea, otherwise I will quit school, sell my laptop and buy a ticket to Bali …

I want THIS! !

I want THIS!

 Imagine to be scouting for were the best waves break...

Imagine to be scouting for where the best waves break…

The pop-up was alright...

The pop-up was alright…

…then I dug the rail in the wave! Fail!

…then I dug the rail in the wave! Fail!


What Do You Really Want To Do In Life?What Do You Really Want To Do In Life?

Fick syn på den här videon i morse och tyckte det var cirka 3 minuter som fler borde se. Vad VILL du egentligen göra med ditt liv?

Om en stund kommer andra delen av “surfskolan” upp!:)Saw this video this morning and thought it was about 3 minutes that more people should see. What do you want to do with YOUR life?

I will also post the second part of the “surf school” in a bit! :)