Att surfa på vintern Surfing in the winter 3


Nu tänkte jag köra igång med en liten surfskola. Många andra bloggar har ju fotoskolor, träningstips och allt möjligt så varför inte köra en liten serie med (förhoppningsvis) användbara surf-tips?! Första delen kommer innehålla tips på vad som behövs för att klara av att surfa i Sverige på vintern.

Många blir förvånade när de hör att det finns folk som surfar i Sverige, att vi också ofta gör det mitt i vintern leder inte helt sällan till stor bestörtning. Men när surfabstinensen blir för stor och vågorna rullar in finns det för många inget annat alternativ än att anpassa sig efter förhållandena. För att uppskatta vintersurf krävs dock ordentlig utrustning.

 • En våtdräkt av passande storlek är A och O, särskilt viktigt är detta när det är kallt i vattnet. Är den för liten kommer du inte kunna röra dig obehindrat, är den för stor kommer det läcka in vatten och du blir nerkyld allt för fort. Min våtdräkt är 5/3 mm vilket jag tycker är lite i minst laget när temperaturen går under 8 grader så till nästa säsong kommer jag investera i en ny 6/5/4mm. Brukar ha en underställströja och hotpants under för lite extra värme men det krävs att det är av bra material, någon form av funktionsmaterial som leder bort fukten alternativt ull.
 • Jag har upptäckt att för att hålla värmen så länge som möjligt så måste jag ha ett par ordentliga boots som passar perfekt. Använde ett par 5 mm från Rip Curl i höstas men var av flera anledningar inte alls nöjd med dessa och köpte ett par 7 mm O’Neill istället vilka passade mig mycket bättre. Det viktigaste är att skona passar dig och dina fötter annars riskerar du att få in fullt av vatten och det känns som att ha två fulla ICA-kassar med iskallt vatten på fötterna. Lycka till att vara smidig i pop-upsen då! Så se till att prova bootsen innan om du inte är extremt påläst om hur de olika märkena och modellerna skiljer sig åt och ta gärna ett par extra tjocka. De ska vara tighta och svåra att få på, det gör ju också att vattnet inte kan tränga in lika lätt. Med tanke på att fötterna är i vattnet större delen av tiden tycker jag verkligen att man ska ta sig tiden och pengarna att hitta ordentliga boots som verkligen sitter bra!
 • En huva, min är 3 mm vilket jag tycker räcker fint. Om man vill undvika surfers ear, vilket man verkligen vill, kan man komplettera med ett par surfanpassade öronproppar. Jag har glömt att prova mina men återkommer med en liten recension efter nästa surf-session. Det finns ett par olika modeller av handskar, jag tycker att tumvante – eller lobstermodellen är de som håller värmen bäst, mina är 5/3 mm.

Lite andra förberedelser som jag tycker är viktiga; se till att inte börja frysa redan innan du hoppar i vattnet. Spring ett par rundor för att värma upp kroppen så undviker du också att sträcka dig det första du gör och drick gärna någon varm dryck precis innan. Jag borde också skriva att man ska gå upp direkt när man börjar frysa, nedkylning går väldigt fort och kan vara farligt. Dock lever jag själv inte alls efter dessa premisser utan sitter ofta i en timme efter att jag börjat frysa ordentligt vilket egentligen kanske inte är att rekommendera men när man “bara ska ta en våg till” går tiden ibland väldigt fort. Är man nybörjare bör man nog inte heller bege sig ut själv men mer om det i ett senare inlägg. Sist men inte minst, se till att du har ätit och druckit ordentligt. Inte nog med att allt paddlande kräver mycket energi så gör kylan att kroppens energibehov ökar ytterligare.

Hoppas ni tyckte första delen av “surfskolan” var informativ och ställ gärna frågor om det är något ni undrar över. Nästa avsnitt kommer handla om hur man vet vart man kan surfa. Stay tuned and stoked! :)

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Ibland får man nöja sig med vindvågor, massa neopren… och vattendroppar på linsen!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…

I figured I should start a little “surf school” here at the blog. Many other blogs have photo tutorials, training tips and stuff like that so why not run a series of (hopefully) useful surf tips?! The first part will contain tips and things needed to be able to surf in Sweden in the winter.

Many are surprised when they hear that there are people who surfs in Sweden, that we often do it in the middle of the winter does not seldom lead to great consternation. But when the surf abstinence becomes too great and the waves are rolling in, then there are to no other alternative but to adapt to the conditions. To appreciate the winter surf proper equipment is however required.

 • A well fitted wetsuit is key, this is particularly important when the water is really cold. If the suit is too small you will not be able to move freely, if it is too big, it will take in water and you will quickly be cooled down . My wetsuit is a 5/3 mm which I actually think is a bit to thin when the temperature goes below 8 degrees celsius so for the next season I will invest in a new 6/5/4mm suit. I usually wear a base layer, shirt and hotpants, for a little extra wamth but they need to be of high quality materials, like wool, that dissipates moisture.
 • I have found that to stay warm as long as possible I need a pair of boots that fits perfectly. I used a pair of 5 mm from Rip Curl last fall but was for several reasons not at all happy with them and bought a pair 7 mm O’Neill instead which suited me much better. It’s really important that the boots fits you well, otherwise they will be filled with water and it’s like having two bags of ice cold water on your feets. Good luck being agile in your pop-ups like that! So make sure to try the boots beforehand unless you are extremely well informed about the various brands and models. The boots should be tight and hard to get in, that means that water can not penetrate as easily. Given that the feets are in the water most of the time I think that you should spend some time and money to find a couple of proper boots that fits well!
 • Use a hood! Mine is 3 mm which I find is enough . If you want to avoid surfers ear (which you should), you can get a couple of earplugs suited for surfing. I forgot to use mine last time but will be back with a little review after the next surf session. There are a couple of different models of gloves, I think the mitten – or lobstermodellen are the ones that keeps the heat best, mine are 5/3 mm.

Some other preparations that I think is of importance ; be sure to avoid getting cold before you get in the water. Run a few laps to warm up and to avoid injuries, and have some kind of hot beverage just before you get in the water. I would also recommend to get out of the water as soon as you starts to freeze , hypothermia can be lethal and sets in quite quickly. However, I tend not to live by these premises myself but instead I stay in the water for at least an hour after I start to get really cold, which may not be advisable, but when you are “just going to have one more wave” the time tends to pass very quickly . If you are a beginner at surfing you should probably not go out by yourself but more on that in a later post. Last but not least, make sure you have been eating and drinking properly before surfing. The body needs a lot of energy, not just for all the paddling but when you get cold the body needs even more energy and it’s important to have some reserves.

Hope you liked this first part of the “surf school” and that you find it informative, please let me know if you have any questions and I will try to answer them . Next episode will be about how to know where to surf. Stay tuned and stoked!

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Sometimes you just have to settle with wind waves, a lot of neoprene…and water droplets on the lens!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…


Leave a Reply

3 thoughts on “Att surfa på vintern Surfing in the winter

 • Reply
  Sörfare

  5/3 dräkt nu i januari är inte att rekommendera nä:) En vinterdräkt bör ha fast huva med. Googla 8 tips for wintersurfing där står mer, blåa att inte stretcha innan surfet.
  Ser fram emot nästa inlägg!! Go hard

  • Reply
   surfsyster Post author

   Nej det är lite i kallaste laget men är man fattig student så har nöden ingen lag! :) Det här med stretching innan/efter/överhuvudtaget är ju hett omdebatterat så valde att inte nämna något om det men att värma upp däremot kan jag tycka att det fyller en funktion. Tack för kommentaren och om tipset på den andra länken!

 • Reply
  Jenny

  Tack för detta, då kanske man någon gång kommer prova surfa i kylan. Bra blogg ! Kramar från en syster PS. Googlade enligt kommentar ovan och hittade en artikel där det står att man SKA stretcha innan kallvattensurf. Lite uppvärmning är ofta bra. Speciellt för surfare finns yoga for surfers som jag brukar hålla på med. Enkla övningar innan man går i vattnet för att få fokus, energi och aktivera muskler + andning som sedan skall användas i surfet. Blir nog begränsad rörlighet med en tjock våtdräkt bara :)