Daily Archives: 30 October, 2014


Reef- and fish attack

Det verkar som att vi jobbat dåligt på surf-karman den senaste tiden. Vågorna är fortfarande nästintill obefintliga, allt för klena, sönderblåsta, och allt som oftast en kombination av alla dessa ogynnsamma förhållandena för vågsurfing. Igår toppade KL det hela med att body-slamma rakt ner i revet när det var lågvatten vilket resulterade i en väldigt svullen hand, skrapsår på ryggen och ett något stukat självförtroende. Själv blev jag “attackerad” av en ca 2 dm stor fisk som tyckte det var en god idé att smaka på mina underben och även min surfbräda. Som extremt hajrädd blev jag ju påtagligt psykad av den högst oprovocerade attacken och tyckte mig se hungriga fiskar överallt efter detta :D

Fick mig ett par mindre vågor idag i alla fall men det har varit oerhört mycket folk i vattnet, runt 70 pers ibland vilket gjort att man sällan har kunnat få surfa några vågor utan att det droppar in folk. Imorgon blir det upp i ottan för att undvika den värsta folkmassan men nu ska vi gå och svulla i oss osunda mängder kinamatsbuffé! Hasta la vista!

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

© surfsyster.se

It seems that we’ve worked poorly on our surf-karma lately. The waves are still virtually non-existent, too week, ruined by the wind, and most often a combination of all these unfavorable conditions for wave surfing. Yesterday KL topped everything off with body-slamming the reef at lowtide which resulted in a very swollen hand, scratches on the back and a bruised confidence. Personally, I was “attacked” by a 2 dm large fish who thought it was a good idea to have a taste of my legs and surfboard. Since I’m quite afraid of sharks I got really affected by the seemingly unprovoked attack and thought I saw hungry fish everywhere for the rest of the surf session :D

Got me a few small waves today but it’s been extremely crowded in the water, around 70 people at times, which meant that you rarely have been able to surf some waves without being dropped in on. Tomorrow we’ll dawn patrol to avoid the worst crowd and now we’re going to eat unhealthy amounts of chinese food. Hasta la vista!