Monthly Archives: April 2014


April recap…April recap… 2

Mars och april har bara sprungit förbi! Jag har haft praktik, först inom hemsjukvården och nu på en kirurgavdelning. Hjärnan har gått på högvarv men lite surf som har lugnat ner min stressade kropp har det allt blivit, både små fina longboardvågor och en dag med stora stökiga vågor, många fula ord och kallsupar. Nästa helg ska vi åka till Bornholm för att hjälpa till att hamra och snickra på Bornholm Surf Farm och förhoppningsvis se vad ön har att erbjuda i surfväg. Håller på och kikar lite på höstens surfresa men kan inte riktigt bestämma oss vart det blir; Mexico, Sri Lanka, San Diego och Costa Rica ligger högt upp på önskelistan. Har ni några erfarenheter så dela gärna med er och gör vårt val lättare! :)

Bjuder på en liten kortfilm från ett fint och soligt surfsession vi hade för ett par veckor sedan då jag tog min brors mini-malibu på en tur, fortfarande ovant att surfa stor bräda men kul i små vågor är det. Glöm inte titta på den i HD-kvalité och skruva upp volymen så ni hör KL’s hånskratt…

http://youtu.be/Z1Z8MLXVcW0

Mars and April just passed by in a flash! I’ve spent a lot of time on my internship, first at a nursing home and now on a surgical ward. My brain has been overheated but there has also been a bit of surfing to relax my stressed out body, both small clean longboard waves and one day with big and messy waves, lot of cursing and gulps of saltwater. Next weekend we’re going to Bornholm for helping out with some hammering and carpentering at Bornholm Surf Farm and hopefully see what the island has to offer surf wise. We’re also planning this years autumns surf trip but can’t quite decide where we’ll go; Mexico, Sri Lanka, San Diego and Costa Rica is high on the wish list. If you have any experience of any of these destinations please share them and make our choice easier! :)

Here’s a short film from a nice and sunny surf session we had a few weeks ago when I took my brother’s mini- malibu for a ride, still not used to the bigger board but it’s really fun in small waves. Don’t forget to watch it in HD-quality and turn up the volume so you can hear KL ‘s derisive laughter when I nose dive…


Längre bräda var ju kul men…Yeah a bigger board was fun but…

Stackars försakade blogg! Önskar jag kunde skylla tystheten här på att jag varit strandad på en öde ö med fantastiskt surf men utan internet, den inte fullt lika exotiska anledningen är dock tyvärr att skolan och praktiken har tagit upp all min vakna tid. För ett par veckor sedan hade vi lite surf i alla fall och jag skyndade mig hem från praktiken, slängde i mig en macka och drog på mig våtdräkten (läs. våtdräktERNA) för 2 timmars kvällssurf. Hade ju så himla kul med brorsans långa bräda gången innan så jag tog den igen, dock utan att först undersöka hur stora vågorna egentligen var. Förhållandena var inte helt klockrena, rätt så stökigt men ganska så bra storlek -runt huvudhögt ungefär och väldigt kort intervall mellan vågorna. Att bara ta sig ut till rätt plats var ett projekt i sig och mina bägge våtdräkter gjorde det hela till ett extremt tungt axel-och-rygg-styrkeprov men jag tog ett par vågor i alla fall. Jag tog desto fler på huvudet, hade verkligen glömt hur svårt det är att ta sig under vågor (i alla fall för någon som inte aaalls hanterar “turtle rolls”) med en stor bräda och höll på att få ett par rejäla psykbryt när havet bara inte ville samarbeta med mig och höll kvar mig i 10 minuter i impact zonen där precis alla vågor bryter. Större delen av surfsessionet spenderades med att få vatten innanför våtdräkterna, i öronen, näsan, munnen -fattar inte varför jag glömmer stänga den, snarare än att stiligt glida fram på vågorna. Nästa gång ska jag nog allt gå tillbaka till att använda min lilla, fina och behändiga surfbräda när vågorna är lite större. Den långa brädan får vänta till de där små, fina, soliga dagarna…

Stor bräda är kul i minivågor helt klart..får nog dock öva lite på stancen! :D

Stor bräda är kul i minivågor helt klart. Kuta, Bali.

Poor forsaken blog! I wish I could blame the silence on that I’ve been stranded on a deserted island with fantastic surf, but without internet, however the not so exotic reason is that school and my internship is taking up all my time. But a couple of weeks ago we actually had some surf and I hurried home from my internship, hastily ate a sandwich and put on my wetsuits (read. wetsuitS) for a 2-hour surf session. I’ve previously had so much fun with my brothers mini-mal so I brought it this time aswell, even though I didn’t know how big the waves were. The conditions were not ideal, pretty messy but rather good size -around head high, and very short period between the sets. Just getting out to the right place was difficult, and wearing two wetsuits was tough on my shoulders and back, but at least I managed to catch a couple of waves. Although I took even more waves on the head. I had really forgotten how hard it is to get under the waves with a bigger board (at least for someone who doesn’t handle “turtle rolls” that well) and I had a couple of mental breakdowns when the ocean just didn’t want to co-operate and held me in the impact zone for about 10 minutes. Most of the surf session I was struggling with getting water in my wetsuits, my ears, nose and mouth -don’t understand why I forget to close it, rather than gracefully riding the waves. Next time when the waves are a bit bigger I’ll make surf to bring my small, handy and beloved surfboard. The bigger board will have to wait until those small, clean and sunny day…

Stor bräda är kul i minivågor helt klart..får nog dock öva lite på stancen! :D

A bigger board is so much fun in smaller waves. Kuta, Bali.