Daily Archives: 23 February, 2014


Varför hålla på och blogga?!Why do I blog?!

Jag har befunnit mig i någon form av post-c-uppsats-koma och inspirationen har varit nere på noll, tyvärr har ju också bloggen fått lida för detta. Livet kom helt enkelt emellan. Eller mer korrekt; jag hamnade emellan soffan och filten, den energi jag har haft till övers har gått till att ställa om alarmet på mobilen… När det inte är några exotiska resor eller andra kul aktiviteter som stått på dagordningen den senaste tiden har det helt enkelt varit dåligt med motivation för att blogga. Men nu får det vara slut på det! Har ett par kul projekt på gång som jag hoppas blir av nu under våren så ni kan få lite rolig läsning och förhoppningsvis mängder av inspiration, inte bara från mig utan från andra inspirerande människor. Tanken med den här bloggen är ju framförallt att inspirera. Att få fler, framförallt tjejer, att våga prova på surfing men också att ge en spark i baken och att få fler att leva efter “man kan bara man vill!”. Utmaningar är det som driver mig och jag tror att fler hade mått bra av att gå utanför sin bekvämlighetszon och testa på nya och kanske lite skrämmande saker. Kanske testa att surfa på vintern eller boka den där resan till ett främmande land även om ingen kompis kan hänga på. Tja det var dagens visdomsord det. Är det något särskilt ni vill att jag ska skriva mer om; kost, träning, yoga or whatnot så släng iväg ett mail till info@surfsyster.se eller skriv en kommentar! :)

Sumbawa, Indonesien.

Sumbawa, Indonesien.

Vintersurf…utan snö.

Vintersurf…utan snö.

The sky's the limit!

The sky’s the limit!

I’ve been living in some sort of post-bachelors-essay-coma the last couple of weeks and my inspiration has been down to zero, unfortunately the blog had to suffer for it as well. Life simply got in between. Or more accurately, I ended up between the couch and my blanket, the energy I had to spare has been used to reset the alarm on my phone… When there hasn’t any exotic trips or other fun activities on the agenda in recent times, it has simply been hard to find the motivation for blogging. But there’s an end to that now! I have a couple of fun projects in work that I hope will be of this spring so I can offer you some fun reading, and hopefully plenty of inspiration, not only from me but from other inspiring people as well. The main focus of this blog is to inspire. To get more, especially females, to dare to try surfing but also to give a kick in the butt to get more people to live by “you can do it if you have the will!”. Challenges are what drives and motivates me and I think many would benefit from moving out of their comfort zone and experience new and maybe some scary things once in a while. Like try surfing in the winter or book that trip to a foreign country even if none of your friends could join. Well that was today’s words of wisdom. Is there anything in particular you want me to write more about like food and nutrition, yoga or whatnot just send me an email to info@surfsyster.se or write a comment below! :)

Sumbawa, Indonesien.

Sumbawa, Indonesia.

Vintersurf…utan snö.

Winter surf…without the snow.