Daily Archives: 3 February, 2014


Mad Monday!Mad Monday!

Jag. Blir. Så. Trött! Vaknar upp måndag morgon och allt, möts av nyheten att västra Australiens catch-and-kill-policy nu har skördat sitt första offer, en tre meter lång tigerhaj. Australien har de senaste tre åren haft sex stycken hajattacker med dödlig utgång. Detta har lett till den här vansinniga policyn där regeringen har beslutat att helt enkelt fånga in alla hajar över tre meter, inklusive den utrotningshotade vithajen, som befinner sig “för nära” badstränder och skjuta dem med gevär(?)!

Jag är själv rätt så rädd för hajar, eller har respekt för kanske man borde kalla det. Skulle nog aldrig få för mig att åka på en surfresa till exempelvis sydafrikas mest hajtäta områden. MEN att börja ha ihjäl massa hajar, vilka i många fall håller på att bli utrotade som det är, tycker jag är helt och hållet galenskap! Ja det är väldigt tragiskt att människor har dött på grund av hajattacker men det här agerandet är helt ologiskt. Om vi börjar fundera lite på hur många människor som är anledning till att andra människor dör varje år… ni ser vart jag är på väg?!

Vad tycker ni? Är detta agerande försvarbart? Ni som vill skriva på en protestlista gör det här.

Dumheter!!

I. Get. So. Tired! I wake up, monday morning and all, to receive the news that Western Australias catch-and-kill-policy now has claimed its first victim, a three meter long tiger shark. The last three years Australia has had six fatal shark attacks. This has led to this insane policy where the government has decided to simply capture all sharks over three meters, including the endangered great white shark, which are “too close” to beaches and shoot them with a rifle(?)!

I myself am quite afraid of sharks, or have respect for is perhaps a better word. I wouldn’t go for a surf trip to for example South Africas most shark-dense areas. BUT to start killing plenty of sharks, whom are becoming endangered as it is, I think is total madness! Yes it’s very sad that people have died because of shark attacks but this action is completely illogical. If we begin to think about how many people that gets killed every year by other human beings…hmm…you see where I’m going with this?!

What do you think? Is this catch-and-kill policy against sharks viable? Those of you who want to sign a petition can do that here.

Pure stupidity!!

here.