Monthly Archives: January 2014


What Do You Really Want To Do In Life?What Do You Really Want To Do In Life?

Fick syn på den här videon i morse och tyckte det var cirka 3 minuter som fler borde se. Vad VILL du egentligen göra med ditt liv?

Om en stund kommer andra delen av “surfskolan” upp!:)Saw this video this morning and thought it was about 3 minutes that more people should see. What do you want to do with YOUR life?

I will also post the second part of the “surf school” in a bit! :)


Akrobatiskt tidsfördrivAcrobatic pastime 4

Nu har äntligen snön kommit men inga backar här nere i söder är öppna ännu, det går inte att åka longboard ute och det har blåst åt helt fel håll så inget surf har det blivit heller. Surfarna på syd/östkusten verkar dock haft riktigt tur med surfet senaste veckan! Det kliar i kroppen av rastlöshet så jag stack iväg till gymmet en sväng i kväll och kompletterade styrketräningen med lite stretching och yoga. Försöker bland annat lära mig att stå på händer, vilket inte går så värst bra men fick tränat lite på underarms- och huvudstående i alla fall. Fotade lite med mobilkameran därför det är rätt dålig kvalitet på bilderna.

Börjar här innan jag sträcker ut benen.

Börjar här innan jag sträcker ut benen.

Min favoritövning för att sträcka ut ryggen

Min favoritövning för att sträcka ut ryggen

Börjar bli mer stabil i huvudståendet i alla fall.

Börjar bli mer stabil i huvudståendet i alla fall.

Experimenterar lite...

Experimenterar lite…

Första gången jag någorlunda lyckas med underarmsståendet! :D

Första gången jag någorlunda lyckas med underarmsståendet! :D

The snow has finally come but the ski slopes aren’t open yet, it’s impossible to take a ride on the longboard due to snow and the wind blows from the wrong direction so there hasn’t been any surf either. The surfers on the south/east coast seems to have had a bit more luck with the wind and the waves! My body itches from restlessness so I took a trip to the gym and worked out for a bit, did some stretching and yoga as well. Im currently trying do learn to do a handstand, which is not going very well, but i got time to practice a bit more on my formarm- and headstand. Took some pictures with the mobil camera, the quality isn’t the best.

I start here before I straighten out my legs.

I start here before I straighten out my legs

My favorite back-stretch

My favorite back-stretch

Starting to get a bit more stabil at the headstand.

Starting to get a bit more stable at the headstand

Some experimenting...

Some experimenting….

Första gången jag någorlunda lyckas med underarmsståendet! :D

First time I reasonably pull of forearmstand! :D


En kärleksförklaringDeclaration of love

Att hitta rätt i djungeln av surfbrädor kan vara svårt men det är också ett väldigt kul projekt. Genom åren har jag hunnit prova ett par olika brädor men det är en som jag alltid surfar lite bättre på och som det känns extra tillfredsställande att få plocka fram ur garderoben. Det är en Bourton Bottomfeeder 5’11som jag köpte sist jag var på Bali, kan ju passa på att tipsa om Naruki Surfshop (Popies II / JL Benesari, Kuta) som jag tycker är den bästa surfshoppen på Bali. De har stort utbud, trevlig personal, bra priser och de är grymma på att fixa eventuella dingar. Redan första surf-sessionet med den här surfbrädan märkte jag att det var kärlek! Den är lätt att paddla med även om den är ganska mycket smalare och tunnare än mina tidigare brädor, den är lätt att “duck-dive’a”. Jag älskar att den är så lätt att ta fart med och hur enkelt det är att ta skarpa svängar. Det är denna brädan som gör att jag vågar paddla på vågor som är “over-head” och rätt branta. Vågor som jag annars brukar vara vara för feg för att ta och riskera att dyka med huvudet rakt före.

Anledningen till att jag kommer så bra överens med denna surfbräda tror jag är tack vare att jag fick väldigt bra hjälp att välja ut den. Den är anpassad efter min skicklighetsnivå, inte för svår men tillräckligt utmanande för att hjälpa mig att utvecklas ordentligt. Den passar mig och mina behov helt enkelt. Tyvärr är det sällan jag får användning för den här i Sverige då vågorna ofta är lite för klena och jag föredrar att ha en bräda med lite mer flyt i. Men när jag är utomlands är denna det självklara valet och helt klart den roligaste brädan jag testat!

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Matchar back-paden med bikini och örhängen! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

Älskar att det går att ha kul i småsmå vågor med den här brädan!

To navigate in the jungle of surfboards can be quite a challenge but it’s also a very fun project . Through the years I had time to try a few different boards but there’s one that I always surf a little better and that it’s particularly satisfying to take out of the closet. It’s a Bourton Bottomfeeder 5’11 that I bought last time I was in Bali, may take the opportunity to recommend Naruki Surf Shop ( Popies II / JL Benesari , Kuta ) which I think is the best surf shop in Bali. They have a large selection of surfboards, friendly staff, reasonable prices and they do a fantastic job fixing dings. After the first surf- session with this surfboard I was in love! It is easy to paddle, even if it’s narrower and thinner than my previous boards, it ‘s easy to duck-dive. I love how easy it is to generate speed and to make sharp turns. Thanks to this board I dare to paddle into waves that are a bit overhead and quite steep. Waves that I otherwise tend to be too much of a coward to take and risk nosediving.

The reason I’m going so well with this surfboard I think is because I got very good help to select it. It is tailored to my skill level, not too difficult but provides challenging enough for helping me to develop properly. It simply fits me and my needs. Unfortunately, I seldom get to use it in Sweden where the waves are often a bit too week and I prefer to have a board with a little more volume. But when I am abroad , this is the obvious choice and certainly the funniest board I’ve ever tested !

My Love

My Love

Mtachar back-paden med bikini och örhängen! ;D

It’s important to match the backpad with bikini and earrings! ;D

Älskar att det även går att ta småsmå vågor med den här brädan!

I love that this board works so well even in tiny-tiny waves!


Kul utmaningar i vardagen!Fun challenges in everyday life

Vilken anstormning av läsare det blev sedan surfsveriges facebook-sida uppmärksammade mitt lilla “surfskole”-projekt. KUL! Välkomna alla nya läsare :)

De senaste dagarna har jag och min kära studiekompanjon förberett oss inför det sista momentet av vårt arbete med C-uppsatsen och igår var vi i Växjö för att försvara den. Allt gick bra så nu är jag ytterligare ett steg närmare examen! Blev också övertalad att följa med en kompis på ett styrke/konditions-pass hon skulle köra med sina oerhört vältränade lagkamrater i innebandy. Kan säga att jag var svagast, tröttast, sämst men nog också den som skrattade åt min egna bristfälliga prestation mest! Men jag gillar utmaningar och idag är träningsvärken och tröttheten i kroppen inte av denna värld…

Jag har alltid tyckt om att utmana mig själv framförallt då det gäller prövningar som gäller fysisk styrka, smidighet och balans. Har någon form av bucket-list med saker jag vill kunna göra innan jag lämnar det här jordelivet. Detta har resulterat i; förutom att jag har börjat surfa, åka snowboard och longboard att jag också någorlunda behärskar en mängd konstiga saker så som att göra en chin-up, kan hjula, stå på huvudet med benen bakom huvudet, göra en rätt så ful piruett på skridskor, stå i brygga med nästa raka ben osv osv. Att lära mig stå på händer, spela trummor, att springa en mil och att kunna gå ner i splitt/spagat är utmaningar som jag av någon anledning aldrig lyckas fullfölja…

Att sätta upp ett mål och sen ta sig ett par minuter om dagen/veckan för att klara av utmaningen tycker jag är oerhört givande för självförtroendet och ett tillfälle att få leka lite mer i vardagen. Känslan när man äntligen behärskar något som man velat lära sig är guld värd. Vad har ni för utmaningar i vardagen ni vill klara av? Bli bättre på att fickparkera? Baka en perfekt choklad-fondant? Ta 100 kg i bänkpress? Dela med er och inspirera oss andra! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter två ynka försök tyvärr…

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

What a irruption of readers the blog got after surfsverige’s facebook page noticed my little “surf school”-project. FUN! Welcome all new readers :)

The last couple of days me and my dear study companion have been preparing for the last steps of our bachelors thesis and yesterday we were in Växjö to present it. Everything went well so now I’m another step closer to graduation! I was also persuaded to accompany a friend on a strength / cardio workouts she held with her extremely well-trained teammates in floorball. Can say that I was the weakest, most tired, least fit but probably also the one who laughed at my own poor performance the most! But I like challenges and today my muscle soreness and fatigue is out of this world…

I have always liked to challenge myself especially when it comes to trials involving physical strength, agility and balance. Have some sort of bucket list of things I want to do before I leave this earth life. This has resulted in; except that I have started surfing, snowboarding and longboarding that I also fairly pull off a variety of strange things so as to make one chin-up, to cartwheel, do a headstand with the legs behind my head, make a rather ugly pirouette on ice-skates, the wheel pose with almost straight legs etc etc. Learn to handstand, play the drums, run 10 km and be able to go down into a split / splits are challenges that I for some reason never manages to complete …

Putting up a goal and then take a few minutes each day / week to deal with the challenge I think is extremely rewarding for the self-confidence and an opportunity to play a little more in the everyday life. The feeling when you finally pull off something you wanted to learn is worth gold. What are your challenges in everyday life you want to manage? Get better at parallel parking? Bake the perfect chocolate fondant? Manage to lift a 100 kg in bench press? Share your goals and challenges to inspire the rest of us! :)

Att lära mig åka snowboard, tack vare han mannen på bilden, är en av de roligaste utmaningarna hittills!

Learning to snowboard, thanks to this guy in the picture, is one of the funniest challenges so far!

 

Att försöka lära mig spela trummor gav jag upp efter 2 försök tyvärr...

After two measly attempts I gave up learning to play drums…

 

Väldigt bra sätt att förbättra sin kroppskontroll

A very good way to improve your body control

Finns massa roligt att lära sig med hjälp av ett par skridskor och någon form av is.

There are lots of fun stuff to learn with a pair of ice-skates and some kind of ice


Att surfa på vintern Surfing in the winter 3

Nu tänkte jag köra igång med en liten surfskola. Många andra bloggar har ju fotoskolor, träningstips och allt möjligt så varför inte köra en liten serie med (förhoppningsvis) användbara surf-tips?! Första delen kommer innehålla tips på vad som behövs för att klara av att surfa i Sverige på vintern.

Många blir förvånade när de hör att det finns folk som surfar i Sverige, att vi också ofta gör det mitt i vintern leder inte helt sällan till stor bestörtning. Men när surfabstinensen blir för stor och vågorna rullar in finns det för många inget annat alternativ än att anpassa sig efter förhållandena. För att uppskatta vintersurf krävs dock ordentlig utrustning.

  • En våtdräkt av passande storlek är A och O, särskilt viktigt är detta när det är kallt i vattnet. Är den för liten kommer du inte kunna röra dig obehindrat, är den för stor kommer det läcka in vatten och du blir nerkyld allt för fort. Min våtdräkt är 5/3 mm vilket jag tycker är lite i minst laget när temperaturen går under 8 grader så till nästa säsong kommer jag investera i en ny 6/5/4mm. Brukar ha en underställströja och hotpants under för lite extra värme men det krävs att det är av bra material, någon form av funktionsmaterial som leder bort fukten alternativt ull.
  • Jag har upptäckt att för att hålla värmen så länge som möjligt så måste jag ha ett par ordentliga boots som passar perfekt. Använde ett par 5 mm från Rip Curl i höstas men var av flera anledningar inte alls nöjd med dessa och köpte ett par 7 mm O’Neill istället vilka passade mig mycket bättre. Det viktigaste är att skona passar dig och dina fötter annars riskerar du att få in fullt av vatten och det känns som att ha två fulla ICA-kassar med iskallt vatten på fötterna. Lycka till att vara smidig i pop-upsen då! Så se till att prova bootsen innan om du inte är extremt påläst om hur de olika märkena och modellerna skiljer sig åt och ta gärna ett par extra tjocka. De ska vara tighta och svåra att få på, det gör ju också att vattnet inte kan tränga in lika lätt. Med tanke på att fötterna är i vattnet större delen av tiden tycker jag verkligen att man ska ta sig tiden och pengarna att hitta ordentliga boots som verkligen sitter bra!
  • En huva, min är 3 mm vilket jag tycker räcker fint. Om man vill undvika surfers ear, vilket man verkligen vill, kan man komplettera med ett par surfanpassade öronproppar. Jag har glömt att prova mina men återkommer med en liten recension efter nästa surf-session. Det finns ett par olika modeller av handskar, jag tycker att tumvante – eller lobstermodellen är de som håller värmen bäst, mina är 5/3 mm.

Lite andra förberedelser som jag tycker är viktiga; se till att inte börja frysa redan innan du hoppar i vattnet. Spring ett par rundor för att värma upp kroppen så undviker du också att sträcka dig det första du gör och drick gärna någon varm dryck precis innan. Jag borde också skriva att man ska gå upp direkt när man börjar frysa, nedkylning går väldigt fort och kan vara farligt. Dock lever jag själv inte alls efter dessa premisser utan sitter ofta i en timme efter att jag börjat frysa ordentligt vilket egentligen kanske inte är att rekommendera men när man “bara ska ta en våg till” går tiden ibland väldigt fort. Är man nybörjare bör man nog inte heller bege sig ut själv men mer om det i ett senare inlägg. Sist men inte minst, se till att du har ätit och druckit ordentligt. Inte nog med att allt paddlande kräver mycket energi så gör kylan att kroppens energibehov ökar ytterligare.

Hoppas ni tyckte första delen av “surfskolan” var informativ och ställ gärna frågor om det är något ni undrar över. Nästa avsnitt kommer handla om hur man vet vart man kan surfa. Stay tuned and stoked! :)

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Ibland får man nöja sig med vindvågor, massa neopren… och vattendroppar på linsen!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…

I figured I should start a little “surf school” here at the blog. Many other blogs have photo tutorials, training tips and stuff like that so why not run a series of (hopefully) useful surf tips?! The first part will contain tips and things needed to be able to surf in Sweden in the winter.

Many are surprised when they hear that there are people who surfs in Sweden, that we often do it in the middle of the winter does not seldom lead to great consternation. But when the surf abstinence becomes too great and the waves are rolling in, then there are to no other alternative but to adapt to the conditions. To appreciate the winter surf proper equipment is however required.

  • A well fitted wetsuit is key, this is particularly important when the water is really cold. If the suit is too small you will not be able to move freely, if it is too big, it will take in water and you will quickly be cooled down . My wetsuit is a 5/3 mm which I actually think is a bit to thin when the temperature goes below 8 degrees celsius so for the next season I will invest in a new 6/5/4mm suit. I usually wear a base layer, shirt and hotpants, for a little extra wamth but they need to be of high quality materials, like wool, that dissipates moisture.
  • I have found that to stay warm as long as possible I need a pair of boots that fits perfectly. I used a pair of 5 mm from Rip Curl last fall but was for several reasons not at all happy with them and bought a pair 7 mm O’Neill instead which suited me much better. It’s really important that the boots fits you well, otherwise they will be filled with water and it’s like having two bags of ice cold water on your feets. Good luck being agile in your pop-ups like that! So make sure to try the boots beforehand unless you are extremely well informed about the various brands and models. The boots should be tight and hard to get in, that means that water can not penetrate as easily. Given that the feets are in the water most of the time I think that you should spend some time and money to find a couple of proper boots that fits well!
  • Use a hood! Mine is 3 mm which I find is enough . If you want to avoid surfers ear (which you should), you can get a couple of earplugs suited for surfing. I forgot to use mine last time but will be back with a little review after the next surf session. There are a couple of different models of gloves, I think the mitten – or lobstermodellen are the ones that keeps the heat best, mine are 5/3 mm.

Some other preparations that I think is of importance ; be sure to avoid getting cold before you get in the water. Run a few laps to warm up and to avoid injuries, and have some kind of hot beverage just before you get in the water. I would also recommend to get out of the water as soon as you starts to freeze , hypothermia can be lethal and sets in quite quickly. However, I tend not to live by these premises myself but instead I stay in the water for at least an hour after I start to get really cold, which may not be advisable, but when you are “just going to have one more wave” the time tends to pass very quickly . If you are a beginner at surfing you should probably not go out by yourself but more on that in a later post. Last but not least, make sure you have been eating and drinking properly before surfing. The body needs a lot of energy, not just for all the paddling but when you get cold the body needs even more energy and it’s important to have some reserves.

Hope you liked this first part of the “surf school” and that you find it informative, please let me know if you have any questions and I will try to answer them . Next episode will be about how to know where to surf. Stay tuned and stoked!

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten...

Alla dagar kan inte vara fulla med bikinisurf i blågrönt vatten…

Ibland får man nöja sig med vindvågor och massa neopren!

Sometimes you just have to settle with wind waves, a lot of neoprene…and water droplets on the lens!

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Svår att motstå att hoppa i när det finns vågor.

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt...

Allt surf är bra surf, även om det kanske är lite kallt…


Äntligen lite gött surf! 1

Så kom dagen när havet och vinden ville belöna oss med en dos av fint surf! Cirka 3 grader i vattnet och ganska kraftig vind gjorde att det blev ett relativt “kort” surfsession på lite mindre än två timmar. Solen värmde dock lite, eller om det bara var psykologiskt vem vet… Försökte filma med Go Pro’n också men jag hade rätt så svårt att läsa vågorna så tog inte överdrivet många och ännu färre fastnade på film. Men skam den som ger sig! Så fort det är surf nästa gång blir det fram med både Go Pro’n och den vanliga filmkameran så ska vi väl allt lyckas få till i alla fall ett par minuters surfvideo. Så länge får ni hålla till godo med några bilder, måste verkligen skaffa ett bättre objektiv som sagt men det får tyvärr vänta tills de fattiga studentdagarna är över, och en video (klicka för att se) som några andra filmade vid samma surfspot.

 

Är det kallt får man ta på sig bootsen i bilen

Är det kallt får man ta på sig bootsen i bilen

Lillebror och jag är rääätt så taggade!

Lillebror och jag var rääätt så taggade!

Okänd surfare tar en liten mysvåg

Okänd surfare tar en liten mysvåg

Många som ville smaka på havets frukter

Många som ville smaka på havets frukter

Solen "värmde" gott

Solen “värmde” gott